Retourneren

De consument/klant is verplicht de producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst nauwkeurig te inspecteren.

Wanneer producten bij ontvangst kapot, niet-werkend dan wel op andere wijze niet deugdelijk zijn, dient dit zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan CreErenS te worden gemeld via het retourformulier.

Gebreken die redelijkerwijs niet binnen de boven gestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering, doch uiterlijk binnen 30 dagen na aankomst van de producten, schriftelijk aan CreErenS worden gemeld.

Het staat de consument/klant niet vrij de producten te retourneren, voordat CreErenS daarmee schriftelijk heeft ingestemd. De kosten van retourneren zijn voor klant.

Indien tijdig en correct is gereclameerd en naar het redelijk oordeel van CreErenS genoegzaam is aangetoond dat de producten niet deugdelijk zijn, zal CreErenS de keuze hebben hetzij de niet deugdelijk gebleken producten kosteloos opnieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken producten, hetzij de producten deugdelijk te repareren, hetzij de consument/klant alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen.

Retourzendingen dienen te worden geadresseerd aan:

CreErenS
t.a.v. Retourzending
Vuurdoornstraat 9
6101 MB Echt

Indien u vragen heeft over het retourneren kunt u dit melden via onze contactpagina.


CreErenS
Vuurdoornstraat 9
6101MB Echt
Telefoon: 0615503921
info@creerens.nl
KvK-nummer: 84570806

© Copyright CreErenS 2015-2022

Alle rechten voorbehouden.